Partnerorganisaties Kennismarkt Oost

Kennismarkt Oost is een netwerk van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast hebben we ook partners die bemiddelen tussen vraag en aanbod qua vrijwilligerswerk in Amsterdam Oost.

De partners van de Kennismarkt Oost werken met vrijwilligers om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen. Zij bieden hun kennis en kunde aan in cursussen en themabijeenkomsten voor alle vrijwilligers in stadsdeel Oost. Kennismarkt Oost zorgt ervoor dat we kennis delen met elkaar en samen maken we het programma.

Ook partner worden?

Lees verder en/of stuur een e-mail naar: kennismarkt@postoost.nl


Buurthulp Oost

Buurthulp Oost

Buurthulp Oost is een vrijwilligersorganisatie die buurtbewoners opleidt tot vertrouwenspersoon en hen verbindt aan buurtbewoners die aandacht en vertrouwen nodig hebben. Iedere woensdagmorgen is er een inloop en spreekuur. Buurtbewoners kunnen dan ook zelf hun vragen aan ons voorleggen. We hebben niet altijd een oplossing maar willen mensen wel helpen een oplossing te vinden. Geen één vraag is ons te gek.

Bezoek de website: » buurthulpoost.nl/
Civic Amsterdam

Civic Amsterdam

Civic Amsterdam is er voor de bewoners van Amsterdam Oost. Civic zoekt altijd naar nieuwe manieren om mensen kennis te laten maken met hun eigen kracht en die ook in te zetten binnen Amsterdam Oost. Als er belemmeringen zijn informeren en adviseren zij over de mogelijkheden die er zijn om deze op te lossen. Civic bouwt en verstevigt netwerken, ondersteunt initiatieven en adviseert mensen die iets (willen) betekenen voor een ander.

Bezoek de website: » www.civicamsterdam.nl/
Dynamo

Dynamo

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Dynamo stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen en brengt buurtbewoners met elkaar in contact. De kern van het werk is empowerment, dus mensen de kans geven zich te ontwikkelen.

Bezoek de website: » www.dynamo-amsterdam.nl

Humanitas Amsterdam

Humanitas Amsterdam

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die het even niet in hun eentje redden. Onze hulp is gratis en gelijkwaardig. Onze vrijwilligers staan niet boven maar naast de deelnemer. Samen zoeken ze naar de beste manier waarop de deelnemer weer greep op zijn leven kan krijgen.

Bezoek de website: » www.humanitas.nl
HVO-Querido

HVO-Querido

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam die kwetsbare burgers ondersteunt, zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. HVO-Querido heeft hart voor Amsterdam en streeft er naar Amsterdammers te verbinden en te helpen overlast te voorkomen en terug te dringen.

Bezoek de website: » www.hvoquerido.nl
Markant

Markant

Markant is het centrum voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen. Markant heeft veel ervaring met het leggen van één-op-één contacten tussen vrijwilligers en mensen met een beperking.

Meer weten over vrijwilligerswerk bij Markant?

Bezoek de website: » www.markant.org

Markant

Markant

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht. Markant helpt mantelzorgers balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor informatie, advies, cursussen, begeleiding en praktische ondersteuning, onder andere door de inzet van vrijwilligers.

Bezoek de website: » s://www.markant.org/
MEE AZ

MEE AZ

MEE Amstel en Zaan ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. MEE helpt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast wordt kennis en ervaring ingezet om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Het werkgebied van MEE Amstel en Zaan is de stadsregio Amsterdam.

Bezoek de website: » www.meeaz.nl

Nieuw Amstelrade

Durven, kiezen, doen: begrippen waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt. Op bijzondere momenten, maar ook in alledaagse situaties. Een lichamelijke beperking of Niet Aangeboren Hersenletsel zorgt dat ‘durven, kiezen en doen’ een andere dimensie heeft.

Op die momenten staan medewerkers van Nieuw Amstelrade naast je. Als supporter, coach en meewerkend professional. Zij durven jouw droom te delen, je keuze te ondersteunen en mogelijkheden te creëren.

Bezoek de website: » www.nieuwamstelrade.nl

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam brengt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties samen. We helpen vrijwilligers aan een vrijwilligersbaan en ondersteunen vrijwilligersorganisaties met trainingen, workshops en advies. VCA heeft ruim 1500 vacatures bij diverse vrijwilligersorganisaties. Zoek naar een passende vacature of maak een afspraak voor een bemiddelingsgesprek bij één van onze locaties. We houden spreekuur op diverse locaties in Zuid. De belangrijkste activiteiten van de VCA zijn bemiddeling van vrijwilligers, het adviseren van vrijwilligersorganisaties en de promotie van vrijwilligerswerk.

Bezoek de website: » www.vca.nu
ZGAO

ZGAO

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) biedt op vier locaties, te weten het Flevohuis, De Open Hof en OLVG Oost en West, cliënten een uitgebreid aanbod van verzorging, verpleging en behandeling zoals fysiotherapie. Daarnaast biedt ZGAO thuiszorg. In de dagcentra Kraaipan en Flevohuis zijn buurtbewoners welkom voor een leuke dagbesteding. Vrijwilligers spelen een grote rol om het cliënten naar de zin te maken.

Bezoek de website: » www.zgao.nl/
Site by Alsjeblaft!