Privacyverklaring Kennismarkt Oost

Inleiding
Kennismarkt Oost is het on-line platform voor het totaalaanbod van (gratis) trainingen en workshops voor vrijwilligers en mantelzorgers. Kennismarkt Oost zorgt ervoor dat we kennis delen met elkaar. Het is ontstaan uit het idee om zoveel mogelijk vrijwilligers en mantelzorgers in Stadsdeel Amsterdam Oost de mogelijkheid te geven mee te laten doen aan cursussen en workshops. Het uiteindelijke doel is dat vrijwilligers en mantelzorgers zich beter toegerust en geïnspireerd voelen. Kennismarkt Oost is ontstaan uit Post Oost en is een samenwerkingsverband tussen Dynamo, Civic Amsterdam, Kennismarkt Oost wordt uitgevoerd door Dynamo.

Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Kennismarkt Oost je persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft voor een training en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Kennismarkt Oost respecteert de privacy van alle vrijwilligers/mantelzorgers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Kennismarkt Oost handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van Kennismarkt Oost te gebruiken, dan wel door de website van Kennismarkt Oost te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring.
Welke gegevens verzamelen we en waarvoor
Om de trainingen te organiseren en jou daar goed over te informeren hebben we enkele persoonlijke gegevens van jouw nodig. Om dit goed te doen verzamelen we persoonsgegevens voor:
• je aanmelding voor een training
• het sturen van een bevestiging van aanmelding
• herinneren per mail
• het informeren van de trainer van jouw aanmelding
• verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker het aantal cursisten (door de accountant)
• onderzoek over de doelgroep voor het trainingsaanbod (geanonimiseerd bijvoorbeeld man/vrouw, geboortejaar).

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?
Kennismarkt Oost verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Geboortedatum
• Organisatie waar je als vrijwilliger actief bent
Deze gegevens krijgen wij van je als je het aanmeldformulier invult. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Ook als je onze website bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Hoe lang bewaren we je gegevens
Uw gegevens worden maximaal 2 jaar in het registratiesysteem bewaard. Op verzoek vernietigen we de aanmeldgegevens eerder, maar niet eerder dan een jaar in verband met de administratieve afhandeling en verantwoording. Er zijn twee uitzonderingen op de bewaartermijn van 2 jaar. Als je je afmeld voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens verwijderd en ontvang je niet langer de nieuwsbrief.

Met wie delen we je gegevens
Je gegevens worden alleen gedeeld met de organisator van de training. Je kunt te allen tijde een verzoek doen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze administratie. Dat kan door een e-mail te sturen aan kennismarkt@postoost.nl

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van je persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die jij ons toevertrouwt. Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kun je ze laten corrigeren als ze niet juist zijn.

Wil je je persoonsgegevens inzien?
Wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van je ‘Recht van inzage’. Stuur dan je verzoek naar:
Kennismarkt Oost
P/A: Post Oost
Wijttenbachstraat 36 HS
1093 JC Amsterdam
Of via de mail naar kennismarkt@postoost.nl

Wilt je dat we je gegevens verwijderen of corrigeren?
Als je persoonsgegevens niet kloppen, dan kun je Kennismarkt Oost vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. Als je niet langer wilt dat je gegevens bij Kennismarkt Oost bekend zijn dat kun je ons vragen deze te verwijderen.
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om je af te melden.
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens:
Kennismarkt Oost
P/A: Post Oost
Wijttenbachstraat 36 HS
1093 JC Amsterdam
Of via de mail naar kennismarkt@postoost.nl
Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen:
Kennismarkt Oost
P/A: Wijttenbachstraat 36 Hs
1093 JC Amsterdam
Of via de mail naar kennismarkt@postoost.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Kennismarkt Oost deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kennismarkt Oost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kennismarkt Oost jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Agenda »

20
jun

Participatiemarkt Oost op het Oranje-Vrijstaatplein - 20 juni 2024

Ontdek wat Oost te bieden heeft op het gebied van meedoen, leren en werken in de wijk. De markt is gratis toegankelijk en voor alle bewoners van Oost.

27
jun

Appeltaartconcert – Servicepunt Kraaipan

Klassieke muziek voor iedereen!

Site by Alsjeblaft!