De overheid heeft bepaald dat je vrij een onkostenvergoeding van maximaal € 170,- per maand, tot een maximum van € 1.700,- per jaar mag ontvangen als vrijwilliger. Die hoef je dus niet op te geven bij de Belastingdienst .
Bovendien mag je als vrijwilliger niet meer dan € 5,00 per uur ontvangen, en jongeren tot 23 jaar niet meer dan € 2,75 per uur.

De Belastingdienst kijkt ook naar vergoedingen in natura. Een lunch die wordt aangeboden en die terug te vinden is in de financiële administratie van de organisatie waarbij jij als vrijwilliger werkt, wordt gezien als een onkostenvergoeding in natura en wordt dus meegerekend.

Zodra de totale vergoeding die je krijgt boven de maximaal toegestane bedragen uitkomt, moet je het gehele bedrag met bonnen aan kunnen tonen. Kan je dit aantonen, dan hoeft er alsnog geen belasting betaald te worden over de vergoeding. Kan je dit niet, dan wordt de vergoeding gezien als inkomen en wordt er belasting over geheven. Kortom, als je denkt dat je totale vergoeding boven die bedragen uit gaat uitkomen, zorg dan dat je voor alle (on)kosten bonnetjes hebt.

Het blijft geheel jouw eigen verantwoordelijkheid als vrijwilliger om volledig en correct belastingaangifte te doen.

Site by Alsjeblaft!